Ringskaer Bondelag har fått nye websider....gå til www.ringsaker-bondelag.no