om Holo nettutvikling

Vi er et lite firma som utvikler og drifter webløsninger for små og mellomstore bedrifter
i Mjøsområdet.
Bedriften drives av Even Glestad som er utdannet It kandidat, og er MCP sertifisert ved Itegra Kompetanse.