Holo Midtre i Ringsaker Kommune

 

Holo Midtre ligger i Hologrenda ca midt mellom Gaupen og Stavsjø.
Den er en av 5 "Hologarder" og har 450 daa dyrket og 550 daa skog.
Det produseres 120.000 slaktekyllinger pr år.

Holo Midtre var fra 1900 en komunal enhet for "fattige".

I 1962 ble gårdsbruket solgt til dagens eiers bestefar, da instutisjonen hadde endret seg til hjem for mentalt tilbakestående eller HVPU som vi i dag kjenner det som.

I dag er det AO (Arbeid og opplæringssenter) på det gamle pleiehjemmet.

 

Gården ligger i vestvendt helling, og jorda består av steinrik morene.

Det meste av skogen ca 400 daa ligger i Veldre ovenfor Brumunddal ca 20 km fra gården.

Dette skyldes at 2 eiendommer i Veldre (Hagen og Lillehagen) ble lagt til eiendommen på -60 tallet.

Eiendommen har seter på Bonkerud i Pihl AS.

På Holo Midtre bor Julie, Line og Even Glestad