Velkommen til Holo Midtre

Produsent av:

  • Såkorn for: Strand Unikorn
  • Kylling for: Nortura
  • Festlokale "Kønnbua" til utleie

 

KSL

KSL

Holo Midtre er en KSL godkjent enhet.

Kvalitetsbevisste forbrukere skal kunne ha tillit til at norskprodusert mat holder høy kvalitet og produseres på en måte som tar hensyn til både dyr, mennesker og naturen forøvrig.

Derfor har landbruksnæringen utviklet sitt eget kvalitetssystem, Kvalitetssystem i landbruket (KSL).
Ta en titt i kyllinghuset via webcam her

 


Nortura
Prior

 

Holo Midtre Gård